Aristotel, zdravstveni center

celostno zadovoljni

Reference

Zadovoljni uporabniki storitev so  tako fizične osebe kot tudi največja podjetja iz Dolenjske in Posavja, kot so: Revoz d.d., Vipap Videm Krško d.d., Resistec d.o.o., Duropack-Tespack d.o.o., Numip d.o.o., Kostak d.d., Preis Sevnica d.o.o., podizvajalci NEK, Elektro Celje d.d., Preis d.o.o., Gen energija d.o.o., Gen I, Evrosad Krško, Dom starejših občanov Krško, več OŠ, HESS d.o.o. in drugi.

Fleksibilnost

Naš izjemno širok nabor zdravstvenih storitev omogoča, da uporabnikom le-teh nudimo fleksibilno in hitro dostopnost  od družinskega zdravnika, do specialista medicine dela, prometa in športa, do  specialistov posameznih strok na enem mestu  ter do  biomedicinskega laboratorija.

Ustrezno razmerje med strokovnostjo in ceno

Visoko strokoven lasten kader s šestimi redno zaposlenimi zdravniki, od tega dva magistra znanosti ter sodelovanje zunanjih specialistov ob podpori lastnega laboratorija za medicinsko biokemijo nam omogoča hiter dostop do rezultatov oz. izvidov preiskav ter konkurenčno ceno.

Kratke čakalne dobe

V izhodišču je uporabnik naših storitev kot posameznik. Naša vizija so visokokakovostne storitve, enaka in hitra dostopnost vsem uporabnikom zdravstvenih storitev ter zagotavljanje zasebnosti in tajnosti.  Naš cilj je zagotavljati čim krajše čakalne dobe, nobena ne sme biti daljša od 14 dni.

Managerski pregledi

Aristotel, zdravstveni center d.o.o.
Kolodvorska 7 a
8270 Krško
07 49 03 000
info@aristotel.si
aristotel.si

Uradni podatki

Aristotel, zdravstveni center d.o.o.
Ulica Ilije Gregoriča 18 a
8270 Krško
ID za DDV: SI56195630