Aristotel Managerski pregledi - zdravstveni center z dostopnimi storitvami

Pregled celega telesa za preventivo

Pregled celega telesa za preventivo

Pregled celega telesa predstavlja enega izmed ključnih dejavnikov do preventive, zgodnjega odkrivanja morebitnih bolezni in s tem do boljšega zdravja nasploh. V svetu, kjer je zdravje najpomembnejša skrb, so preventivni pregledi celega telesa lahko vaš najboljši zaveznik. Celostni pristop k zdravstveni oskrbi in zdravniški pregled celotnega telesa omogočata tudi poglobljeno razumevanje vašega telesnega počutja. Obenem pa to ni le rutinski pregled, saj vam prinaša  dodano vrednost, s tem pa celostno pot do varovanja vašega zdravja. Vsebuje natančno, poglobljeno oceno zdravja, ki običajno vsebuje telesni pregled, laboratorijsko diagnostiko, slikovne preiskave, oceno srca in ožilja, oceno prehranjenosti in različne tipe raziskav za zgodnje odkrivanje raka.

Osnovni sistematski pregled in kaj ta vsebuje

Osnovni sistematski pregled in kaj ta vsebuje

Osnovni sistematski pregled, ki ga nudi Aristotel, se vedno prične z oceno trenutnega počutja in s tem tudi zdravja. Temu običajno sledi telesna preiskava, tj. temeljita preiskava vaših vitalnih znakov, telesnih sistemov in splošnega počutja. Šele nato se opravi laboratorijska diagnostika; ta vključuje preiskavo vseh telesnih in duševnih funkcij, med drugim krvne preiskave, analizo urina in druge diagnostične preiskave za ugotavljanje morebitnih zdravstvenih težav. Sledijo slikovne preiskave, kamor prištevamo rentgensko slikanje, magnetno resonanco in t. i. računalniško tomografijo, ki bolje razkrijejo vpogled v vaše notranje strukture. Nato se opravi oceno ožilja in srca, najpogosteje s pomočjo EKG, ki omogoča boljšo ocenitev stanja vašega srca. Med drugim se običajno izvedejo tudi preiskave za odkrivanje raka, kamor sodijo različni pregledi, kot sta denimo mamografija in kolonoskopija za odkrivanje raka v zgodnjih fazah.

Laboratorijska diagnostika: preiskave telesnih funkcij

Laboratorijska diagnostika: preiskave telesnih funkcij

Diagnostika običajno pomeni preiskave telesnih in duševnih funkcij, kamor prištevamo na primer krvne preiskave, analizo urina in druge diagnostične preiskave, ki se jih opravi v laboratoriju, za ugotavljanje zdravstvenih težav. Prav to je obenem tudi ena izmed prednosti tovrstnih celostnih zdravstvenih preiskav – zgodnje odkrivanje. Preventiva je namreč vedno boljša rešitev od kurative in zdravljenja, kajti zgodnje odkrivanje zdravstvenih težav omogoča takojšnje ukrepanje, s čimer se povečajo tudi možnosti za uspešno zdravljenje. Prav diagnostika je tista, ki nam da izčrpen vpogled in zagotovi celovito preiskavo vašega zdravja, čemur sledi obravnava tako znanih kot tudi potencialnih težav.

Preventiva je boljša od kurative

Preventiva je boljša od kurative

Na splošno velja, da je preventiva boljša od kurative, saj pomeni tudi odkrivanje vzrokov za razna obolenja in omogoča pravočasno ukrepanje, preden se sploh razvijejo. Pregled celega telesa, vključno z diagnostiko in preiskavami srca in ožilja ter preiskavami za zgodnje odkrivanje rakavih obolenj, vam lahko pomagajo do izboljšanja vašega načina življenja in s tem zdravja. Obenem pa poznavanje vašega zdravstvenega stanja ublaži tesnobo in vam zagotovi mir.

Nazaj na vrh