Aristotel Managerski pregledi - zdravstveni center z dostopnimi storitvami

Zdravstveni pregledi vodilnih delavcev

Zdravstveni pregledi

Zdravstveni pregledi vodilnih delavcev

Zagotavljamo visokokakovostne storitve, enako obravnavo in hitro dostopnost vsem uporabnikom zdravstvenih storitev.

Naročite se 

Komu so namenjeni preventivni zdravstveni pregledi?

Komu so namenjeni preventivni zdravstveni pregledi?

Preventivni zdravstveni pregledi so namenjeni vsem, ki so odgovorni do sebe in svojega zdravja ter želijo z njimi ugotoviti svoje trenutno zdravstveno stanje. S tovrstnimi pregledi lahko uspešno odkrijemo začetna obolenja in pravočasno preprečimo razvoj težjih obolenj.

Nekatera obolenja namreč ne kažejo očitnih znakov in jih lahko odkrijemo le s specialističnimi pregledi.

Zakaj opraviti preventivni pregled v našem centru?

Zakaj opraviti preventivni pregled v našem centru?

Z opravljenim pregledom za vodilnega delavca pridobite tudi veljavno spričevalo za delo skladno s Pravilnikom o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev. 

Fleksibilnost

Naš izjemno širok nabor zdravstvenih storitev omogoča, da uporabnikom le-teh nudimo fleksibilno in hitro dostopnost storitev na enem mestu. Vse preglede opravimo v istem dnevu.

Ustrezno razmerje med strokovnostjo in ceno

Visoko strokoven kader redno zaposlenih zdravnikov specialistov medicine dela, prometa in športa, sodelovanje z zunanjimi specialisti in redno zaposlenimi kineziologi ter ob podpori lastnega laboratorija za medicinsko biokemijo nam omogoča hiter dostop do rezultatov oz. izvidov preiskav ter konkurenčno ceno.

Kratke čakalne dobe

V izhodišču je uporabnik naših storitev kot posameznik. Naša vizija so visokokakovostne storitve, enaka in hitra dostopnost vsem uporabnikom zdravstvenih storitev ter zagotavljanje zasebnosti in tajnosti. Naš cilj je zagotavljati čim krajše čakalne dobe.

Reference

Zadovoljni uporabniki storitev so tako fizične osebe kot tudi največja podjetja iz Dolenjske in Posavja, kot so: Revoz d.d., LTH Casting d.o.o., Resistec d.o.o., DS SMITH Slovenia d.o.o., Numip d.o.o., Kostak d.d., Preis Sevnica d.o.o., podizvajalci NEK, Elektro Celje d.d., Preis d.o.o., Gen energija d.o.o., Gen I, Evrosad Krško, Dom starejših občanov Krško, več OŠ, HESS d.o.o. in drugi.

Nazaj na vrh